Artikler

Mandegruppen –  en modgift mod giftigt bagtaleri

I denne artikel vil jeg give mit bud på effekten af bagtaleri og hvordan deltagelse i en mandgeruppe kan være med til at kraftigt reducere bagtaleri i dit liv.

(Denne tekst er primært skrevet til mænd, men kan med fordel læses af alle)

Du kender sikkert fænomenet bagtaleri. Enten fordi du selv bagtaler folk en gang imellem, eller fordi andre mennesker bruger dig som modtager for at bagtale en tredje person. Måske har du selv fundet ud af at andre mennsker taler dårligt om dig bagom din ryg.

Selv kender jeg alle disse situationer. For mig er det så nemt at tale om nogen i stedet for til nogen når jeg synes personen er irriterende, off eller lign. Jeg synes også det er så nemt bare at høre efter når andre bagtaler en tredje person. På mange måder synes jeg også det er meget nemmere ikke at vide hvad folk går og siger om mig.

Mit påstand er at bagtaleri er meget naturligt og ikke altid er et problem. Nogle gange er det måske en ressource at kunne vende negative oplevelser man har med en tredje part uden at involvere personen. Men det kan også tage over og lede til en meget negativ livsstil. Bagtaleri bliver her et gift for dig selv og andre. Nedenunder er det den type af giftig bagtaleri jeg taler om.

Hvad er effekten af bagtaleri? Bagtaleri giver negative konsekvenser, nogen kalder det regninger.

Jeg mener at resultatet af at vi taler bagom folks ryg er at vi kommer til at føle os korrumperede.  Måske ikke altid lige der hvor det sker. Lige i øjeblikket kan det faktisk føles styrkende. Måske kan vi også opleve et bånd med den vi taler til. Men lidt efter lidt, med tiden, så kommer oplevelsen af indre korruption.  Noget i os falder sammen, kollapser.  Pludseligt  føler os svage. Når jeg siger føle os svage mener jeg det rent sanseligt. Det er som at en bullshitdetector inde i os selve giver os feedbacken om at vi ikke er til at stole på, at vi ikke står ved- og er os selve i verden.  Når vi så oplever at vi ikke er til at stole på så vender vi også ofte den mistillid ud ad. Verden og mennesker er nu ikke til at stole på. Verden er korrupt.

En lignende følelse af indre korruption kommer også som konsekvensen af at være en konstant modtagere af bagtaleri. Den indre bullshitdetector fortæller os nu at vi savner integritet og grænser. Også her giver det os oplevelsen af at vi ikke er til at stole på. Samme misstillid bliver også her vendt mod verden.

Hvad er så regningen på at være ”fri” fra at høre andres bagtaleri om os. Jeg mener at der i der i al form af personlig kritik gemmer sig information som kan bruges til vækst. Det gælder også når kritikken af os indeholder stærke projektioner. De fleste af os er ret dårlige til at se os selve og hvis vi undgår- eller bliver snydt for at høre andres kritik af os så ender vi mer eller mindre fortabte.

Hvor kommer så mandegruppen ind i billedet? I de fleste relationer er der udtalte eller uudtalte klare formål som er i forgrund i relationen. Det kan være formål som kollegialt samarbejde, venskab eller harmonien parrelationen. I min optik er fundamentet i en god mandgruppe en gruppe af mænd der vælger at mødes for at være hinandens bullshitdetektorer. En andet ord for bullshitdetektor kunne være kvalitetssikring. I en vel fungerende mandegruppe er det en go balance mellem at gruppen giver feedback på hvad hver enkelt mand gør godt og hvornår han er off. Men fokus er på den ærlige kommunikation.

Gennem fokus på den ærlige kommunikation får hver enkelt medlem i gruppen øvelse i at være sand. Det er giver unik mulighed at dele fra hjertet og stå ved det hver enkelt mand ser i de andre mænd.

Effekten af at modtage feedbacken fra de andre mænd er at den enkelte mand over tiden ser sig selv mere og mere tydeligt og udvikler en mere og mere solid selvbillede som mand.

Hvis mandegruppen er solid i sit fokus og dedikation at øve ærlig feedback og det at øve at modtage feedback, vil dette sandsynligvis give positive effekter på resten af den enkeltes mands liv. Det er klart mindre sanssynligt, at han gør ligeså mange dumme ting som tidligare. Han kan nemlig trekke på de andre mænds erfaringer. Den enkelte mand vil blive mere af sig selv. Han vil oftere sige ja når han mener ja og nej når han mener nej. Det er også min påstand, at han sandsynligvis vil bagtale andre i langt mindre grad. Han vil oftere sige stop til andres bagtalen. Han vil være mer interesseret i at modtage andres feedback.

Bagtalerøvelsen

Afslutningsvis vil jeg give en bud på en rigtig fed øvelse som man kan lave med sin mandegruppe eller sammen med en anden gruppe hvor der er et solidt fokus på ærlighed.

Navnet på øvelsen er bagtalerøvelsen. I øvelsen er det fokus på en af medlemmerne i gruppen. Resten af gruppen sætter sig i en rundkreds. Personen som der er fokus på sætter sig med ryggen mod gruppen udenfor rundkredsen. Han eller hun som sidder med ryggen mod gruppen, skal nu være helt stille og bare høre efter. Personerne i rundkredsen bruger X antal minutter til at tale om personen som om personen ikke var til stede i rummet. Øvelsen for dem der taler er at, så langt det er muligt, åbne op for posen omkring hvad man synes om personen. Øvelsen for den der bliver talt om er, at øve sig i at tage ind informationen og de andres bagtalen som en ressource for at blive klogere på sig selv. Når X antal minutter er gået lad den omtalte vende sig om og give et referat på hvad der er blivet sagt. Skift derefter over med en anden mand udenfor rundkredsen. Gentag proceduren.

Jeg husker første gangen jeg gjorte øvelsen. Det var en fantastisk surrealistisk, men nærende oplevelse, at faktisk høre de andre tale om mig. Hvis det lyder interessant, prøv det af! Go fornøjelse.